Водгукі

Свейко Алёна, Школа радиоведущего

Во время занятий я научилась общаться, находить язык с «разношёрстными» людьми, приобрела качества, необходимые для радиоведущего. Мне понравился не только профессионализм Ульяны Владимировны, но и её личные качества. Для меня Ульяна Владимировна — прекрасная девушка, талантливая радиоведущая, замечательный психолог. Живое...

Ольга Островская, Школа радиоведущего

Во время занятий я научилась быть собой! На занятиях понравилась форма преподавания, раскрепощённость, содержание предмета и его подача.

Евгения Беланожко, Школа современной журналистики

Понравилась на занятиях тёплая, непринуждённая обстановка. Возможность открыто высказывать свое мнение. Понравились игры. Я получила опыт в сфере видеосъёмки, интервью, коммуникации.

Катерина Павловская, Школа современной журналистики

Мне понравилась форма преподавания, непринужденность занятий, открытость преподавателей и их опытность. Конкретное содержание занятий. Во время занятий я научилась активно слушать, не бояться новостей и монтажа видео. Получила много конкретной информации по теме репортажного фото. Познакомилась с онлайн программами для...

Аксана В’югіна, курс «Вязанне кручком і спіцамі»

Спадабалася тое, што тэарэтычныя веды адразу ж знаходзяць сваё ўвасабленне ў гатовых вырабах. Выкладчык Тамара Уладзіміраўна кожнаму імкнецца не толькі растлумачыць, але і дапамагае на практыцы, калі ў кагосьці не атрымліваецца. За час заняткаў я навучылася правілах чытання схем, складанню...

Оксана Вьюгина, курс “Вязание крючком и спицами”

Понравилось то, что теоретические знания сразу же находят своё воплощение в готовых изделиях. Преподаватель Тамара Владимировна каждому старается не только объяснить, но и помогает на практике, если у кого-то не получается. За время занятий я научилась правилам чтения схем, составлению выкройки...

Виктория Фабишевская, участница тренинга по женской самообороне Wen-Do

Тренинг заставил меня задуматься о тех вещах, которым раньше я не придавала особого внимания. Я думаю, что результатом для меня стал не столько навык самозащиты, сколько возможность лучше понимать других людей.

Вікторыя Фабішэўская, удзельніца трэнінгу па жаночай самаабароне Wen-Do

Трэнінг прымусіў мяне задумацца пра тыя рэчы, якім раней я не надавала асаблівай увагі. Я думаю, што вынікам для мяне з’яўляецца не столькі навык самаабароны, колькі магчымасць лепш разумець іншых людзей

Дар’я Іманава, удзельніца трэнінгу па жаночай самаабароне Wen-Do

Трэнінг прайшоў удала. Даведалася пра тое, што такое асабістыя межы і як іх абараняць. Навучылася прыёмам фізічнай і псіхалагічнай абароны ад нападу. Падчас трэнінгу я вызначыла для сябе, што самае важнае для мяне — гэта Я. І важна знайсці ў...

Дарья Иманова, участница тренинга по женской самообороне Wen-Do

Тренинг прошёл успешно. Узнала о том, что такое личные границы и как их защищать. Научилась приёмам физической и психологической защиты от нападения. Во время тренинга я определила для себя, что самое важное для меня — это Я. И важно найти...

Прапановы

Запрашаем сталых гарадзенцаў ва “Універсітэт Залатога Веку”!

Калі Вы выйшлі на пенсію і ў Вас шмат вольнага часу, калі Вы хочаце развівацца, атрымліваць карысныя для жыцця ў сучасным грамадстве веды і ўменні, палепшыць сваё здароўе, быць у кампаніі цікавых і адукаваных людзей – запрашаем стаць студэнтамі праграмы...

Падрабязней

Водгукі

Нашы партнёры

  • Беларускае рэспубліканскае геранталагічнае грамадскае аб'яднанне